Pushkin

Mainframe Utveckling & Underhåll

IMS  CICS  COOL:GEN  HPS  COBOL  PL/I  DB2  VSAM  JCL  XML

ADB erfarenhet sedan 1986, sedan 1991 som frilansande i
Köpenhamn, Hamburg, Malmö. Analys, design, utveckling av
Client/Server applikationer, Host gränssnitt, Databas
tillvägagångssätt, Batch program, JCL avvekling, CASE. Bra
erfarenhet av logistik, bank, realkredit, stat och kommun.

H.C. Enevoldsen
Allegade 24
DK-3000 HelsingörCurriculum Vitae
Datorkunskap
Projekt
Företag
Referenser
Ladda ner CV

Tillbaka ...